• mufitonbasi_06@hotmail.com
  • Çubuk esnaf firma rehberi için reklam verin kazanın...

HABER DETAYI

12 Ocak 2016 16:32

Belediye Katı Yakıt Satışı ve Kullanımına

Belediye Katı Yakıt Satışı ve Kullanımına

cubuk belediyesinden duyuruÇubuk’ta Katı Yakıt Satışı ve Kullanımına İlişkin Duyuru ve Genel Kurallar Açıklandı.

Buna göre; İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereğince tüm katı yakıt  satıcılarına belirlenen şartları sağlamalı halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce “KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ” verilmektedir. ”KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ” olmayan satıcıların yakıt satışı yapması yasaktır.

2015-2016 ısınma döneminde ısınma amaçlı olarak kullanılacak doğalgaz, katı ve sıvı yakıtların dışında petrol koku, kullanılmış mineral yağ, araba plastiği parçaları, lastik, tezek,   katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslan odun, boyalı odun, plastikler, gazete hariç olmak üzere ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amacıyla yakılması yasaktır.

Kömür pazarlamacıları, yalnızca Ankara Valiliğinden (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) izinli kömür üreticisi veya ithalatçıların torba kömürlerini pazarlayacaktır. İşyeri veya depo mahallinde torbalama yapılmayacak ve açık kömür bulundurmayacaktır. İşyeri veya depodan veya tüketiciye sattığı kömürlerden numune alınması işlemlerinde denetim elamanlarına gerekli imkanı sağlayacaktır. Yapılacak denetimlerde yukarıdaki hususlara uymayanlar, istenilen belgeleri ibraz etmeyen, İl Mahalli Çevre Kurulunca belirtilen özelliklere sahip olmayan kömürleri satan pazarlamacılara, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili maddelerine göre cezai işlem uygulanacaktır.

Site yöneticileri ve hane sahipleri Mahalli Çevre Kurulu Kararında özellikleri belirtilen ve Ankara Valiliği tarafından izin verilerek belgelendirilen yakıtları kullanabileceklerdir. İzin verilenlerin dışında yakıt bulundurmak ve kullanmak yasaktır. Kalorifer kazanlarının yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kurslarına katılarak Ateşçi Belgesi almak zorundadır.

Yakma sistemi sahipleri kış sezonundan önce yılda en az bir defa tüm ısıtma tesisatının bakım/onarım ve temizliğinin gereği gibi yapılması, kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, soba ve bacaların temizliğinin yapılmasından sorumludur.

Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun belirlenen yerler harici alanlara dökülmesi yasaktır.

Yapılacak denetimlerde yukarıdaki hususlara uymayanlar, istenilen belgeleri ibraz etmeyen, İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan yakıt kullananlara, 2872 sayılı Çevre kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanunu Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili hükümleri uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlar konusunda bütün vatandaşlarımızdan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Sivil Toplum Örgütlerinden daha duyarlı davranmalarını ve görülen olumsuzlukların ilgili Makamlara bildirilmesi beklentisi içerisindeyiz.

Ayrıca; İlimize kurulmuş olan hava kirliliği ölçüm istasyonlarından alınan hava kalitesi verilerine internet ortamına her an ulaşmak mümkün olup, www.havaizleme.gov.tr adresinden bu verileri takip edebilirsiniz.

Uygunsuz yakma sistemi, uygunsuz yakma tekniği, uygunsuz yakıt kullanılması, enversiyon ve meteorolojik faktörlerin etkisiyle ilimizde lokalde olsa hava kirliliği yaşanmaktadır. Temiz bir hava solumak için yukarıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE HALKIMIZA SAYGI İLE DUYURULUR.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.