• mufitonbasi@gmail.com
  • 0530 052 84 88

HABER DETAYI

03 Nisan 2011 15:17

www.cubukajans.com Dünya Haberleri

 

MUHTEŞEM BİR FOTOĞRAF

  Gigapan firmasınca ilk olarak NASA için Mars taki robot araçlarda kullanılması amacıyla tasarlanan robotu Dünya da da satışa sunuldu. 

ABD Başkanı Barack Obama için başkent Washington DC de düzenlenen yemin töreninde denen robot, çektiği 2 GB fotoğraf internet sitelerinde büyük yankı uyandırmıştı.

NASA nın Mars a göndereceği robotlardan elde edilecek fotoğrafların bilim insanlarınca incelenebilmesi için gereken yüksek çözünürlük ihtiyacı nedeniyle ortaya çıkan projenin Mars ta başarıyla uygulanmasının ardından, robot fotoğraf makinesini tasarlayan Gigapan firmasının bu aletin ticari versiyonu üzerinde son 6 aydır çalışılıyordu. Robot, Şubat ayının ilk haftasında ABD de satışa sunuldu.

Gigapan i Amerika da ilk olarak alan ve test eden New York taki School of Visual Arts Üniversitesi Dijital Fotoğraf Bölümü Başkanı Katrin Eismann, robotun çok önemli bir teknolojik buluş olduğunu belirterek, kısa sürede yaygınlaşacağını kaydetti. Ayrıca ABD Başkanı Barack Obama için başkent Washington DC de düzenlenen yemin töreninde fotoğrafçı David Bergman tarafından bu robot kullanılarak çekilen 2 GB büyüklüğündeki fotoğrafın internette yer almasıyla Gigapan in popülerliği iyice arttı. Yemin töreninde çekilen fotoğrafı görmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

Gigapan isimli robot alet, basit bir fotoğraf makinesinin robotun üzerinde bulunan bağlama noktasına monte edilmesiyle çalışıyor. Fotoğraf makinesinin deklanşörüne basıldığı anda, altına tripod bağlanarak zemine sabitlenen Gigapan robotu, 200 ile 1000 kare arasında değişen fotoğrafları çekmeye başlıyor. Çekeceği fotoğraf sayısını panoramik açıya göre otomatik olarak hesaplayan robot, fotoğrafları kendi içinde bulunan bilgisayara depoluyor.

Adeti 1000 e kadar çıkan fotoğraflar, firmanın özel olarak ürettiği program aracılığıyla bilgisayarda otomatik olarak birleştiriliyor. Tüm bu işlemlerin ardından toplam boyutu 1 gigabaytı geçen yüksek çözünürlüklü fotoğraf elde ediliyor.

Fotoğrafın internet üzerinden yayını da, Gigapan in kendi web sitesi aracılığıyla yapılıyor. Firmanın, çok yüksek çözünürlük içerdiği için şimdilik fotoğrafları kendi web sitesinde oluşturduğu sistem üzerinden yayınladığı bildirildi.

Elde edilen panoramik fotoğrafın en büyük özelliği ise, Flash programı desteğiyle çalışan büyütme özelliği. Bu özellik sayesinde, ilk bakıldığında fotoğrafın yüzde biri gibi küçük bir alanı kaplayan bir kişi ya da nesne, büyütüldüğünde en ufak bir veri kaybı olmaksızın net olarak görülebiliyor.

Eismann, özellikle kent, doğa ve mimari çekimlerinde bu yeni teknolojinin yaygın olarak kullanılacağını söyledi.

 

DÜNYANIN SONU NASIL GELİYOR

  Ahir zamanda (zamanın sonları) ortaya çıkarak Kıyâmet in yaklaştığını, kopmak üzere olduğunu gösteren belirtiler. Bu belirtiler genellikle Küçük Alametler (Alâmât-ı Suğra) ve Büyük Alametler (Alâmât-ı Kübrâ) olmak üzere iki bölüm halinde incelenir

  Kur an, Kıyâmet in zamanını Allah tan başka kimsenin bilemeyeceğini belirtir (el-A raf, 7/187; Lokmun 31/34; el-Ahzab, 33/63). Buna karşılık yaklaştığını (el-Zümer, 54/1), yakın olduğunu (en-Nahl, 16/77), ansızın geleceğini (el-A raf, 7/187) bildirir. Kıyâmet alametlerinin belirdiğini (Muhammed, 47/18) ifade etmekle birlikte bunlar hakkında bilgi vermez. Ancak, “Saat yaklaştı, ay yarıldı yarılacak” (el-Kamer, 54/1) âyetinin ikinci bölümünün “ay yarılacak” biçimde anlaşılması durumunda, bu olay Kur an da anılan tek Kıyâmet alameti olma özelliği kazanır.

Hadis külliyâtları ise Kıyâmet ten önce ortaya çıkacak alametlerden söz eden çok sayıda hadis ihtiva eder. İslâm bilginleri hadislerde dile getirilen alametleri nitelikleri açısından değerlendirerek bunları Küçük Alametler (Alâmât-ı Suğrâ) ve Büyük Alametler (Alâmât-ı Kübrâ) olmak üzere iki başlık altında toplamışlardır. Âhir zaman olarak tanımlanan Kıyâmet öncesi donemde dini duygu, düşünce ve davranışların zayıflaması, dini kurallara gereken önemin verilmemesi, ibadetlerin terkedilmesi, ahlaksızlığın çoğalması biçiminde kendini gösteren Küçük Alametler in başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:

a) İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları (Buhârî, Fiten, 25; bk. Tecrid-i Sarih Terc; 1/58).

b) İnsanların ölümü temenni etmeleri (Buharî, Fifen, 25; Müslim, Fiten, 53-54)

c) Câriyenin efendisini doğurması (Müslim, İmân, 1).

d) Hicaz da bir ateşin çıkarak Busra da (Şam yakınlarında bir yer) develerin ayaklarını aydınlatması (Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 42).

e) Fırat nehrinin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması (Müslim, Filen, 29-31).

f) İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslâm ordusunun birbiriyle savaşması (Buhârı, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 17).

g) İslâmî ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması (Buhârî, Fiten, 4).

h) Depremlerin çoğalması (Buhârî, Fiten, 25).

ı) Zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması (Buhârî, Fiten, 25).

i) Cinâyetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18).

j) Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VIII, 341; Müslim, Fiten, 79-82).

k) Zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması (el-Ali en-Nâsif Tac, 5/335).

l) Kahtân dan bir kişinin çıkarak, insanları asâsı ile sevketmesi Buhârî, Fiten, 23).

Kıyâmetin büyük alâmetleri ise şu hadis-i şerifte toplu olarak zikredilir: Huzeyfetu l-Gifarı (r.a) den rivayet edilmiştir: Biz bir gün kendi aramızda konuşurken, Hazreti Peygamber yanımıza çıkageldi. Bize “Ne konuşuyorsunuz?” dedi. Biz de “Kıyâmet gününden konuşuyoruz” diye cevap verdik. Hazreti Peygamber” Şüphesiz on alâmet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır” dedi ve “Deccâl i, dumanı(duhan), Dâbbetü l-arz ı, güneşin batıdan doğmasını, İsa (a.s.) ın yere inmesini, Ye cûc ve Me cuc u, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen den çıkarak insanları Mahşere sürecek ateşin vuku bulacağını söyledi” (Müslim, Fiten, 39).

Kıyâmetin bu on büyük alameti başka hadislerce ya da İslâm bilginlerince şu şekilde açıklanır:

1. Deccal in ortaya çıkışı: Deccâl, kıyâmette zuhur edecek yalancı bir kişidir, İslâm Dini ni ve müslümanları ifsad edip, kötülüğe ve bozgunculuğa sevketmek isteyecektir. Deccal in sağ gözünün kör olduğu, iki gözünün arasında “kâfir” yazdığı, çocuğunun olmadığı, Medine ye ve Mekke ye giremeyeceği, ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde kırk gün kalacağı, bu süre içerisinde istidrac türünden bazı olağanüstü olaylar göstereceği, daha sonra da yine kıyâmetin büyük alametlerinden olan Hz. İsa nın yeryüzüne inmesiyle onun tarafından öldürüleceği sahih hadislerde belirtilmiştir (Buhârı, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 37, 39, 40, 91, 101, 110, 112).

2. Duhan ın çıkışı: Duman anlamına gelen duhan da kıyâmetin büyük alametlerinden biridir (Müslim, Fiten, 39). Kıyâmetin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak, kırk gün ve kırk gece kalacak, mü minler nezleye tutulmuş gibi, kâfirler ise sarhoş gibi olacaklardır.

3. Dabbetü l-arz ın çıkışı: Kıyâmet ten önce çıkacağı bildirilen bir yaratıktır. Kelime anlamı “yer hayvanı” demektir. Kur an-ı Kerim de “Kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman, yerden bir çeşit hayvan (dâbbe) çıkarırız ki o, onlara, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler” (en-Neml, 27/82) buyurulmaktadır. Hz. Peygamber Dâbbetü l-arz hakkında “Çıkacak olan kıyâmet alametlerinden ilki, güneşin batı tarafından doğması ile, bir kuşluk vakti insanlara karşı bir dâbbenin (hayvanın) zuhurudur. Bu iki alametten biri, arkadaşından evvel olur. Akabinde diğeri de onun izi üzerinde yakın olarak meydana gelir” (Müslim, Fiten, 118) buyurmuştur.

4) Güneşin Batıdan doğması: Güneş batıdan doğacak, insanlar topluca iman edecek, ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII 307; Müslim, Fiten, 118).

5. Hazreti İsa (a.s) ın inmesi: Ehl-i sünnet itikadına göre Kıyâmetin vukuundan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek, hristiyanları İslâm a davet edecek, Deccâl i öldürecek, Hazreti Peygamber (s.a.s) in şerîati ile hükmedecektir (Buhârî, Büyû, 102; Müslim, İmân, 242-247).

6. Ye cûc ve Me cûc ün çıkışı: Kıyâmetin vukuundan önce çıkarak “yeryüzünde bozgunculuk yapacak” (el-Kehf, 18/94) olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur (Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur an Dili, IV, 3288). Hz. ZülKarneyn in önlerine yaptığı seddin yıkılarak (el-Enbiya, 21/96) açılması ile yeryüzüne dağılacaklar insanlara saldıracak, kentleri yakıp-yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı rivayetlerde bu seddin Çin seddi olduğu zikredilir (Muhammed Hamdi Yazır, a.g.e., IV, 3291, 3374; Buhârı, Enbiyâ, 7; Müslim, Fiten, 1,2).

7.8.9. Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de Kıyâmet in büyük alametlerindendir (Müslim, Fiten, 39).

10. Yemen den çıkacak olan büyük bir ateşin insanları önüne katarak sürmesi (Müslim, Fiten, 39).

Ebu Davud ve Tirmizi nin Sünen lerinde yeralan bazı hadislere göre Mehdî nin çıkması da Kıyâmet in büyük alametlerindendir (Sünen-i Tirmizî, IV, s.1-93: Sünen-i Ebu Davud, N. Şr. M.Abdul Hamid IV, 100, 106).

Hz. Peygamber (s.a.s), Kıyâmetin kötü insanlar ve kâfirler üzerine kopacağını bildirmiştir. Bu hadislere göre Kıyâmet kopmadan önce mü minlerin ruhları alınacak ve onların âhirete göçmeleri sağlanacaktır (Buhari, Fiten, 5; Müslim, imare, 53).

Ahmet ÖZGEN (Samil Islam Ans.)

 

ÇUBUK’TA EGO SEFERLERİNDE BİR İLK

  Çubuk ta bazı mahallelere yeni hat açılarak EGO seferleri başladı.

Ankara nın Çubuk ilçesinde bazı mahallelere yeni hat açılarak EGO seferleri başladı.

Çubuk Belediye Başkanı Lokman Özden, yaptığı açıklamada, yeni mahallelerden Esenboğa, Melikşah, İkipınar, Kutuören, Tahtayazı ve Yukarı Çavundur a yeni EGO seferleri başlatıldığı söyledi. Özden, ayrıca Tahtayazı ve Yukarı Çavundur Mahallesine Özel Halk Otobüslerinin seferi de başlayacağını da belirtti.

Buna göre ilçede belirlenen yeni güzergâhları şöyle:

Kutuören Mahallesi – İkipınar Mahallesi – Melikşah Mahallesi – Esenboğa Mahallesi – Yenice Mahallesi – Ulus ve tekrar dönüş.

Yukarı Çavundur Mahallesi – Tahtayazı Mahallesi – Çubuk Merkez – Ulus ve tekrar dönüş

 

BUZ DAĞI KOPTU

  Dünya – Antarktika daki bir buzuldan, başka bir dağın çarpması sonucu Çubuk ilçesinin iki katı büyüklüğünde bir buz dağının koptuğu bildirildi. 

  Dünya – Antarktika daki bir buzuldan, başka bir dağın çarpması sonucu Çubuk ilçesinin iki katı büyüklüğünde bir buz dağının koptuğu bildirildi.

CNN TÜRK – Bilim adamları, çarpışma sonucu bu aybaşında, Mertz Buzulu nun su seviyesinin üzerindeki kısmından kopan kütlenin toplam yüzölçümünün 2 bin 500 kilometre kare olduğunu belirtti.

Avustralya Antarktika Araştırmaları uzmanlarından Rob Massom, “buzuldaki kopmanın küresel ısınmanın sonucu değil, doğal bir süreç olduğunu” kaydetti.

Bilim adamından korkutan uyarı

Tazmanya’daki Antarktik İklim ve Ekosistemleri Araştırma Merkezi’nde buzulbilimci olan Dr Neal Young ise BBC’ye yaptığı açıklamada dip suyu olarak da bilinen süper soğuk suyun üretiminde meydana gelebilecek bir kesintinin okyanus akıntılarını etkileyeceğini ve bunun da önümüzdeki yıllarda hava durumunu değiştireceğini söyledi.

Dr Young, “Bu alan Antarktika’da üretilen dip suyunun yüzde 25’ine tekabül ediyor ve bu yüzden de akıntı devir daim oranında büyük bir azalma meydana gelecek. Bunu sonuçlarını hemen fark edemeyeceksiniz ama hava durumunun yanı sıra penguenler ve bölgedeki diğer doğal yaşam üzerinde olumsuz etkileri olacak” dedi.

 

THY UÇAĞI DÜŞTÜ; 9 ÖLÜ, 80 İ GEÇEN YARALI

  Türkiye’den Hollanda nın Amsterdam kentine giden THY nin TK1951 sayılı Boeing 737-800 Tipi Tekirdağ adlı uçağı, inişe geçtiği sırada, Schiphol Havaalanı nın pistine 500 metre kala bir tarlaya çakıldı. 

  Türkiye’den Hollanda nın Amsterdam kentine giden THY nin TK1951 sayılı Boeing 737-800 Tipi Tekirdağ adlı uçağı, inişe geçtiği sırada, Schiphol Havaalanı nın pistine 500 metre kala bir tarlaya çakıldı.

Üç parçaya ayrılan uçakta yangın çıkmadığı için ölü sayısının sınırlı kaldığı düşünülüyor.

Yetkililer, 6 sı yolcu toplam 9 kişinin öldüğünü söylüyorlar.

Mürettebattan ölen üç kişinin uçağın pilotları olduğu açıklandı.

Kimisi ağır durumda 80 i aşkın da yaralı var.

Uçak 127 yolcu ve 7 mürettebat taşıyordu.

         THY, uçağın yolcu listesini internet sitesinde Acil Durum Duyuru Metni başlığıyla yayınladı.

Kazadan kısa bir süre sonra olay mahallinde Türk televizyonlarına bilgi veren görgü tanıkları, birçok yolcunun kendi başlarına uçaktan çıktığını anlattılar.

THY uçağı, çarpmanın etkisiyle parçalanıp burun, gövde ve kuyruk bölümlerinden üçe ayrıldı.

Boeing 737 tipi uçağın düştükten sonra alev almaması büyük bir şans olarak niteleniyor.

THY, Hollanda ya bir heyet gönderildiğini açıkladı.

THY yetkilileri uçağın piste 500 metre kala, havalimanı çevresindeki araziye düştüğünü, hava durumu ve görüşte ise ciddi bir sorun olmadığını belirtiyorlar.

Yardım görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kazanın duyulmasından kısa bir süre sonra THY yetkilileri, olayı mecburi iniş olarak nitelemiş ve uçağın pilotu Hasan Tahsin Arısan ı tebrik ettiklerini söylemişlerdi.

Kazanın nedeni konusunda çeşitli varsayımlar ortaya atılmakla birlikte, kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Kazayla ilgili kimi haberlerde uçağın inişe geçerken motorlarından birinin düşmüş olabileceği öne sürüldü.

Hollanda Ulaştırma Bakanı Camiel Eurlings, bu ve benzeri iddiaların tümünün spekülasyon olduğunu söyleyerek, kazanın nedeninin ancak kara kutuların incelenmesinden sonra anlaşılabileceğini belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığının bir sözcüsü, ülke dışından Türkçe olarak bilgi almak isteyenlerin 00 31 23 567 63 78 veya 00 31 23 567 63 75 numaralı telefonları arayabileceklerini açıkladı.

         Sözcü, Hollanda içinden yakınlarıyla ilgili bilgi almak isteyenlerin de 0900 1852 numaralı telefonu arayabileceklerini bildirdi.

Hollanda nın Schiphol havalimanı dünyanın en büyük ve en işlek havalimanlarından birisi. Havalimanında son büyük kaza 1994 yılında yaşanmıştı.

75 yılı aşkın bir geçmişi olan Türk Hava Yolları, 69 uçaklık filosu ile yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine sahip.

Şirket, uçuş güvenliği açısından dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden birisi.

Son olarak 2003 Ocak ayında İstanbul Diyarbakır seferi yapan bir THY uçağı düşmüş, 75 kişi yaşamını yitirmişti.

 

ÇİN DÜNYA BİRİNCİSİ

  Çin otomobil satışında geçen ay ilk kez dünya birincisi oldu. 

  Çin de araç sahibi olanların sayısı hızla artıyor. Çin devlet medyasının yayınladığı verilere göre, Çin dünyanın en büyük araba pazarı olma konusunda, şimdiye kadar liderliği elinde tutan ABD yi de geçti. Ancak bu haber muhtemelen Çin ekonomisindeki bir gelişmeden çok, Amerikan ekonomisinde işlerin ne kadar kötü gittiğine işaret ediyor. Çin geçtiğimiz yıl ABD nin ardından dünyanın ikinci en büyük otomobil pazarına sahipti. Yeni veriler ise, 2009 yılının ilk birkaç haftasında Çin de ABD ye oranla daha fazla otomobil satıldığını ortaya koyuyor.

Buna göre Çinlilerin Ocak ayında satın aldığı yeni araç sayısı 735 bin. Bu rakam ABD de satılan araç sayısından 78 bin daha fazla. Ancak uzmanlar bu rakamlara bakılarak, dünyanın en büyük araç pazarının Çin olduğu sonucuna varmanın doğru olmayabileceği konusunda uyarıyorlar. Uzmanlar Çin takvimine göre Ocak sonunda kutlanan yeni yıl öncesinde satışların arttığını, ancak ABD de Noel dönemi ardından satışların düştüğünü ve satışlardaki farkın bu şekilde açıklanabileceğini söylüyor. Ekonomik kriz nedeniyle ABD ekonomisinde durumun kötüye gitmesine rağmen, Çin in otomobil satışlarında liderlik konumunu yıl boyunca sürdürebilmesi çok olası görülmüyor. Çin in otomobil pazarında lider haline gelmesinin 5-10 yılı alabileceği ise daha gerçekçi bir senaryo olarak görülüyor.

 

PANASONİC ZOR DURUMDA

  Dünya’nın Japon elektronik devi Panasonic, 15 bin kişinin işine son vereceğini ve dünya çapında 27 fabrikasını kapatacağını açıkladı.

  Dünya’nın Japon elektronik devi Panasonic, 15 bin kişinin işine son vereceğini ve dünya çapında 27 fabrikasını kapatacağını açıkladı.

Panasonic, plazma televizyon üreticisi olarak biliniyor.

Dünyanın en büyük plazma televizyonu üreticisi, Mart ayında sona eren mali yılda 4,2 milyar dolar net zarar edeceğini söylüyor.

Şirket, yenin değerlenmesi ve ekonomik kriz sonucu satışların düşmesi yüzünden zor durumda.

Önümüzdeki 14 ay içinde işten çıkarılacağı açıklanan 15 bin kişi, şirketin toplam iş gücünün %5 ine denk geliyor.

Bunlardan yarısının Japonya daki, yarısının da diğer ülkelerdeki Panasonic çalışanları olacağı bildiriliyor.

Panasonic altı yıldır ilk kez zarar ediyor.

Şirketin Genel Müdürü Makoto Uenoyama, yılın üçüncü çeyreğinde satışların ciddi oranda düştüğünü belirterek “Son çeyrekte satışların daha da düşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Ancak kendi zararına ve dünya ekonomisindeki çalkantıya rağmen Panasonic, zor durumdaki rakibi Sony Electric i 9 milyar dolara alma sürecinde.

Japon şirketler zorda

Bu arada bir diğer Japon şirketi, otomobil üreticisi Mitsubishi de üç yıldır ilk kez bu yıl zarar edeceğini söylüyor.

Mitsubishi bu mali yılda 670 milyon dolar zarar edeceğini duyurdu.

Bir diğer otomotiv şirketi, Mazda da Japonya da 500 kişiyi daha işten çıkaracağını açıkladı. Böylece şirket toplam 2 bin geçici çalışanın işine son vermiş oluyor.

Fotoğraf makinesi, dijital saat ve cep telefonu üreten Casio Computer şirketi ise Nisan-Aralık döneminde gelirinin %87 düştüğünü bildirdi.

Bu haberler, Japon ekonomisinin zor günlerden geçtiği bir döneme rastlıyor.

Geçen hafta da elektronik devi NEC 20 bin, Hitachi ise 7 bin kişiyi işten çıkaracaklarını açıklamıştı.

Sony de 16 bin kişinin işine son veriyor; beş ya da altı fabrikayı kapatmaya hazırlanıyor.

Japon ekonomisi yedi yıldır ilk kez bu yıl, yılın üçüncü çeyreğinde resesyona girdi.

 

ABD ORDUSU İNTİHAR REKORU KIRIYOR

  ABD Amerika Birleşik Devleti ordusunda intihar eden asker sayısının ardı ardına ikinci yılda da rekor düzeye ulaştığı açıklandı.

  ABD’nin 2007 de intihar eden asker sayısı 115

Silahlı Kuvvetler yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 2008 yılında 128 asker intihar etti.

15 ölüm olayı da intihar kuşkusuyla inceleniyor.

Askeri yetkililer, intihar eden asker sayısındaki artışın nedenlerini bilmediklerini, ama Irak ve Afganistan daki savaşların yoğunluğu ve uzunluğunun önemli bir etken olduğunu düşündüklerini söylüyor.

Kara Kuvvetleri yetkililerinden Pete Geren, sorunun çok büyük bir zorluk oluşturduğunu belirterek, Bu rakamlar neden artıyor? Bilemiyoruz. Ama söyleyebileceğimiz, sorunu çözebilmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğudur dedi.

İntihar edenlerin yüzde 35 inin çatışma alanlarına gitmemiş olan askerler olduğu, yüzde 30 unun ise aktif görevdeki askerler olduğu saptandı.

Aktif görevdeki askerlerin yüzde 75 inin ise Afganistan ya da Irak ta ilk görev turunda oldukları belirtiliyor.

İntiharların yüzde 35 i de askerler çatışma alanındaki görevlerinden geri döndükten sonraki bir yıl içinde gerçekleşmiş.

Son veriler, ABD ordusundaki intihar oranlarının ülkedeki siviller arasındaki intihar oranlarının üzerine çıktığını ortaya koyuyor.

Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Peter Chiarelli, intiharlarda Irak ve Afganistan daki çatışmaların yarattığı stresin etkisinin olduğu konusunda tereddütünün bulunmadığını söyledi.

Amerikan ordusu, eğitim çalışmalarını askerlerin hem kendilerinde hem de silah arkadaşlarında varolan intihar eğilimleri konusunda sezgilerini güçlendirme yönünde yoğunlaştırdıklarını söylüyor.

 

GAZZE’NİN BİLANÇOSU ÇOK AĞIR

  Birleşmiş Milletler, İsrail in 22 gün süren saldırıları sonunda yerle bir olan Gazze Şeridi nin yeniden inşası için, milyarlarca dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

  On binlerce kişi evsiz kaldı. BM acil insani yardımlar için de yüz milyonlarca dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.  Birleşmiş Milletlere göre, saldırılar sonucu on binlerce kişi evsiz kaldı. 400 bin kişinin suyu yok. Gazze yi ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, burada gördüğü yıkımın kendisini derinden sarstığını söyledi. Ban, tanık olduğu sahnelerin şok edici ve yürek burkucu olduğunu belirtti; İsrail in aşırı güç kullandığını söyleyerek, bu durumu kınadı. Ban Filistinlilerce düzenlenen roket saldırılarının da kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ban operasyon sırasında İsrail birliklerince hedef alınan bir BM gıda deposunun yıkıntıları önünde yaptığı açıklamada, buradaki saldırının kendisini dehşete düşürdüğünü ve sorumlularından hesap sorulması gerektiğini kaydetti. Ban bölgedeki şiddet döngüsünün tüm tarafların siyasi başarısızlığının sonucu olduğunu söyleyerek uluslararası toplumun bölgeye barış getirmek için daha fazla gayret göstermesi gerektiğini vurguladı. Ban bölgedeki ziyareti sırasında son yıllarda sıkça Filistin roket saldırılarına hedef olan Sderot kasabasına da gidiyor. BM sözcüsü, Ban ın Gazze halkının ve Gazze deki BM çalışanlarının acılarını paylaşmak istediğini söyledi.

BM, İsrail e Gazze sınırlarını inşa malzemelerinin geçişine açması çağrısında bulundu.

Ancak şimdiye dek sadece insani yardım malzemelerinin geçişine izin verildi.

Gazze de bulunan bir BBC muhabiri, kentin doğusundaki bir semtin tamamen yerle bir olduğunu belirtiyor.

İsrail saldırılarında dört binden fazla evin tahrip olduğu ifade ediliyor.

İsrail kara birlikleri Gazze den çekilmeyi sürdürüyor. Ancak ordu, çekilme işleminin bugün tamamlanıp tamamlanamayacağı hakkında bir açıklama yapmayı reddetti.

Arap liderler uzlaşma sağlayamadı

Arap Birliği dışişleri bakanlarının toplantısında, Gazze krizi hakkında nihai bir karar üzerinde uzlaşma sağlanamadı.

Zirve liderler arasındaki görüş ayrılıklarını ortaya serdi

Kuveyt te yapılan zirvenin sonuç bildirgesinde Filistin halkına destek mesajı verilirken kriz karşısında ne gibi adımlar atılması gerektiği konusuna değinilmedi.

İsrail saldırısının sorumluluğunun kime ait olduğu hakkındaki karar devlet ve hükümet başkanlarına havale edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, dün Hamas ın Aralık ayında süresi dolan ateşkesi uzatmayarak saldırılara davetiye çıkardığını söylemişti.

Suriye lideri Beşar Esad ise, Arap ülkelerinin İsrail i “terörist” ilan etmeleri ve Filistin direnişini desteklemeleri çağrısında bulunmuştu.

Arap liderler ayrıca Gazze nin yeniden imarı için bir mali yardım fonu oluşturulması girişiminden sonuç alamadı.

Suudi Arabistan ve Mısır liderleri de zirvenin son oturumuna katılmadı.

Ateşkese İsrail ve Hamas ın şu ana dek ateşkese uydukları belirtiliyor.

İsrail, düzenlediği operasyonun amaçlarına ulaştığını söyleyerek Cumartesi günü ateşkes ilan etmişti.

Ardından Hamas da ateşkes ilan etmiş ve hareketin bir lideri, İsrail e karşı “büyük bir zafer” elde ettiklerini söylemişti.

İsrail Başbakanı Ehud Olmert de, İsrail ordusunun Gazze den ayrılmaya başladıklarını ve “mümkün olan en kısa zamanda” çekilmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

Gözlemciler ise, saldırının ardından cevaplanması gereken soruların, Gazze nin Mısır sınırını bundan böyle hangi gücün kontrol edeceği ve Hamas ın hali hazırda sahip olduğu güç olduğunu söylüyorlar.

İsrail 27 Aralık ta Gazze ye başlattığı operasyonun hedefinin Hamas militanlarının İsrail e roket fırlatmalarını engellemek olduğunu söylemişti.

 

DÜNYA EKONOMİSİ İÇİN 1.2 TRİLYON DOLAR LAZIM

  IMF Başkanı Strauss -Kahn, IMF nin, 2009 Dünya Büyüme Projeksiyonunu Ocak Ayında Yeniden Düşüreceğini Bildirirken, 2009 Yılından “Gerçekten Kötü Bir Yıl” Olarak Sözetti. 

  IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, IMF nin 2009 dünya büyüme projeksiyonunu Ocak ayında yeniden düşüreceğini bildirirken, 2009 yılından “gerçekten kötü bir yıl” olarak sözetti. Hükümetlerden dünya ekonomisinin canlandırılmasını isteyen Strauss-Kahn, bu konuda “gerçek bir fark” yapılabilmesi için 1.2 trilyon dolarlık bir harcamanın gerekeceğini de söyledi.

Dominique Strauss-Kahn, BBC Radio 4 ile yaptığı söyleşide IMF nin, dünya büyüme projeksiyonunu yeniden düşüreceğini açıkladı. Dünya ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla hükümetlerin daha çok harcama yapması gerekeceğini ifade eden Strauss-Kahn, geçen ay G20 grubunca alınan önlemlerin yeterli olmamasından korktuğunu da söyledi.

IMF nin 2009 dünya büyüme tahmini düşürdüğünü anımsatan Strauss-Kahn, IMF nin Ocak ayında açıklayacağı yeni projeksiyonun daha da düşük olacağını kaydetti. Strauss Kahn, 2009 yılından “gerçekten kötü bir yıl” olarak sözederken “Zaten çok kara olan tahminimizin eğer yeterli mali teşvik uygulanmasa daha da kara olmasından özellikle endişe duyuyorum” dedi.

Strauss-Kahn, gerçekten bir fark yaratılabilmesi için dünyanın GSYİH sının yüzde 2 sine eşit 1.2 trilyon dolar tutarında bir harcamanın yapılması gerekeceğini vurguladı.

Sosyal kargaşa sorunun medya tarafından vurgulandığını ve bunu anlayabildiğimi de ifade eden IMF Başkanı, ancak bunun sadece sorunun bir parçası oluşturduğunu belirterek “Sorun, tüm toplumun acı çekecek olmasıdır” diye konuştu.

BBC de, IMF nin geçen Kasım ayında dünya ekonomik büyüme tahminini yüzde 3 dan yüzde 2.2 ye düşürdüğünü anımsattı.

 

OBAMA İSTANBUL’DA İMAJINI DÜZELTECEK

  Obama nın, Amerikan imajını düzeltmek amacıyla İslam alemine hitaben yapacağı büyük konuşma için İstanbul u seçeceği iddia edildi. ABD basınına göre bu en iyi tercih.

  Tüm Dünyanın krizle uğraştığı şu dönemde, Obama’ının Amerika’nın imajını düzeltmek için ABD basını doğu – batı köprüsü olarak İstanbul un en iyi tercih olduğunu yazdı. Amerikan Başkanı Barack Obama nın İslam dünyasına hitaben yapmayı planladığı büyük konuşmayı İstanbul da yapabileceği iddia edildi. Obama geçtiğimiz Çarşamba günü Chicago Tribune gazetesine verdiği demeçte böyle bir konuşma yapmayı planladığını ve bunun, bozulan Amerikan imajını tüm dünyada ama en çok İslam dünyasının gözünde yeniden onarma konusunda çok iyi bir fırsat sunacağını söylemişti. Ancak siyahi başkan konuşmayı nerede yapacağına dair bir bilgi vermemişti. Yapılan spekülasyonlarda Türkiye nin adı geçmekle beraber Mısır ve Fas gibi ülkeler de favori gösteriliyor. Ancak Amerika nın saygın gazetelerinden Christiyan Science Monitor da önceki gün yayınlanan haberde konuşmanın büyük olasılıkla İstanbul da yapılacağı ifade edildi.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.